Arriagada, J. . y Álvarez Villalobos, R. (2022) « Proteína tau como biomarcador en Alzheimer preclínico: Tau protein as a biomarker in preclinical Alzheimer’s disease», ARS MEDICA Revista de Ciencias Médicas, 47(2), pp. 56–67. doi: 10.11565/arsmed.v47i2.1892.